Hotline: 020.339.00.296

Tư vấn 24/7

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7

BẢO HIỂM TIẾT KIỆM BẢO THỊNH VƯỢNG

Chương trình tiết kiệm bảo hiểm 15 năm, các chương trình tiết kiệm bảo hiểm, các chương trình tiết kiệm bảo hiểm dài hạn

Tài chính vững vàng, An toàn cuộc sống

Kế hoạch tích lũy và đảm bảo an toàn tài chính dài hạn với thời hạn đóng phí chỉ trong 5 năm

  • Quyền lợi định kỳ mỗi 5 năm và quyền lợi đáo hạn đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau cho từng giai đoạn;
  • Yên tâm với bảo vệ an toàn tài chính trong 15 năm;
  • Chỉ cần đóng phí trong 5 năm.

Quyền lợi sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Thịnh Vượng mang đến những quyền lợi ưu việt đáp ứng nhu cầu tài chính để bạn hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Quyền lợi bảo hiểm

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại cho khách hàng.

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Vào mỗi cuối năm (05) Năm hợp đồng trong suốt Thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi tiền mặt định kỳ (*) như một lời tri ân gửi tới khách hàng theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng
5 10 15
Tiền mặt định kỳ 20% phí bảo hiểm năm 20% phí bảo hiểm năm 20% phí bảo hiểm năm

(*) Khách hàng có thể để lại tiền mặt định kỳ và nhận lãi hàng tháng.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Minh họa quyền lợi

Anh Thịnh 30 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo Thịnh Vượng với số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng, anh Thịnh sẽ đóng 20.000.000 đồng/năm trong vòng 5 năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Thịnh được minh họa như sau:

Minh họa quyền lợi anh Thịnh được chi trả:

  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Anh Thịnh sẽ nhận được khoản tiền mặt định kỳ vào Năm hợp đồng thứ 05, 10 và 15 cụ thể như sau:

Năm hợp đồng 5 10 15
Tiền mặt định kỳ 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng
  • Quyền lợi bảo hiểm

Trong trưởng hợp anh Thịnh gặp rủi ro và tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng.

Quyền lợi bảo hiểm khi anh Thịnh gặp rủi ro:

  • Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng là 206.000.000 đồng (*).

Số tiền được chi trả khi đáo hạn:

(*) Quyền lợi đáo hạn được minh họa ở mức lãi suất 8%.

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng 30 ngày tuổi – 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 5 năm
Thời hạn hợp đồng 15 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý

Những tài liệu bạn nên tham khảo

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan:

Đăng ký tư vấn

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn

Sản phẩm nổi bật

Liên hệ

Nhận tư vấn dịch vụ

Hotline: 0913 581 703