Hotline: 020.339.00.296

Tư vấn 24/7

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7

Bảo hiểm bổ sung – Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Lập kế hoạch tài chính bằng cách tham gia các giải pháp bảo hiểm sức khỏe là một trong những cách đơn giản để dự phòng trước các rủi ro và giảm gánh nặng tài chính khi cần điều trị y tế.

Sản phẩm bổ sung Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo:

  • Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán mắc một trong 57 Bệnh hiểm nghèo (*).
Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em.

 

* Vui lòng tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm 75 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 5 năm – 20 năm

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan: